اردوی كودكان در موزه ها را كلاس آموزشی كنید

اردوی كودكان در موزه ها را كلاس آموزشی كنید عطر و تن: «معلمان و مربیان كودك و نوجوان با فراگیری شیوه های آموزش نگارش و نوشتن خلاق»، گفتمانِ میراث دوستی، فرهنگ و آشنایی كودكان با فضاهای موزه ای را آموزش می بینند تا در آینده ای نزدیك به سفیران آموزشی كودكی در موزه ها تبدیل شوند.


به گزارش عطر و تن به نقل از ایسنا، دومین جلسه مقدماتی دور اول كلاس های «شیوه های آموزش نگارش و نوشتن خلاق به كودكان و نوجوانان» با حضور بیشتر از ۳۰ معلم و مربی دانش آموزان در كاخ گلستان انجام شد كه تاكید بر نوع آموزش به كودكان و فراگیری خط و زبان فارسی بعنوان یكی از مهمترین مواریث فرهنگی كشور را مدنظر قرار داد.
سید احمد محیط طباطبایی - رئیس ایكوم ایران - درباره ی برگزاری این كارگاه آموزشی به معلمان و مربیانِ كودك و نوجوان به ایسنا می گوید: هدف اصلی كارگاه، تقویتِ «زبان فارسی» در خواندن و نوشتن است، پدیده ای كه در طول سال های گذشته، گرفتار ضعف در سطوح مختلف شده است كه باید به صورتی آنرا تقویت كرد.
او با بیان این كه كارگاهِ «انشای خلاق» توسط علی اكبر زین العابدین بعنوان متخصصِ این حوزه و برای مربیان و معلمان در رده های «انشا» و «كودك» برگزار می شود، رویكرد اصلی این اقدام را این طور توضیح می دهد: «انشای خلاق با عنایت به همه جوانب مختلف نوشتن كه مهمترین شیوه انتقال مفهوم یك فرد به دیگری است، باید مدنظر قرار گیرد. این كار می تواند به تقویت افراد جامعه در سطح آموزشی منجر شود. در واقع در این عرصه و در حد خود، می توانیم نقطه ضعف هایی كه مسایل مختلف مانند كامپیوتر و افراد در نوشتن به وجود آورده اند را تقویت كرد، چیزی كه به شدت در سال های گذشته و با حذف خیلی از پدیده هایِ موردِ رواجِ امروزی، جای خودرا به موارد دیگری داد.
وی با بیان این كه اگر فراموش نكنیم هدف از تعریفِ موزه، پاسخگویی به رفع مشكلات و نیازهای جامعه جدایِ از مكانِ موزه است كه وظیفه ی حفظ و شناخت قسمتی از میراث فرهنگی، طبیعی، تاریخی و هنری یك جامعه را بر عهده دارد، تاكید می كند: موزه ها در زمینه های مختلفی كه به صورتی به هویت فرهنگی هر جامعه مربوط می شود، فعالیت های مختلفی را انجام می دهند و فضای خودرا برای فعالیت آماده می كنند.او با تاكید بر این كه زبان و ادب فارسی یكی از مهمترین میراث های فرهنگی كل جامعه ایرانی در داخل و خارج از كشور است، ادامه می دهد: تقویت این امر در سطوح مختلف می تواند یكی از دستاوردهای مهم موزه در فعالیت های جانبی آن شمرده شود.
رئیس ایكوم ایران با اشاره به حضور مربیان و معلمانِ شركت كننده در این كارگاه از چند استان مختلف كشور، رویكرد و نگاه اصلی آنها را قشر نوجوان می داند.
وی با اشاره به تفاهم نامه ای كه «كانون توسعه فرهنگی كودكان» با ایكوم ایران برای برگزاری این كارگاه ها امضا نموده است، ادامه می دهد: این كانون فرهنگی تلاش می كند تا كتابخانه ها و آموزش زبان فارسی را در این سطوح تقویت كند تا همیاری و ایجاد فضا و تعامل مشترك در آن اتفاق بیفتد.كاخ گلستان را به موزه دوستدار كودك تبدیل می كنیم
سامان خلیلیان - معاون فرهنگی كاخ موزه گلستان - نیز در گفت و گو با ایسنا در این زمینه می گوید: قسمتی از برگزاری كارگاه در كاخ جهانی گلستان بعنوان لوكیشن كارگاه بود، اما دلیل انتخابِ این لوكیشن، فقط دادنِ یك فضای كارگاهی نیست، بلكه ارتباط آن با مجموعه ایكوم و كاخ گلستان است تا «كلید واژه ی داستان كودك و نوجوان» شكل بگیرد.
او با اشاره به برنامه ریزی هایی كه اخیرا در كاخ گلستان انجام شده تا بخش كودكی این مجموعه جهانی را بار دیگر احیا كند، ادامه می دهد: این بخش از مجموعه هر چند در طول سال های گذشته فعال بود، اما بنظر می رسد برای مدتی سازماندهی درستی برای ادامه دار بودن فعالیت آن انجام نشد و طرح موفق نبود قدری منفعل شده بود و برنامه های كاخ، ویژه ی روز كودك و بیشتر به ۱۶ مهر و روز جهانی كودك و یك ویژه برنامه برای آن روزها محدود می شد، همین طور در طول سال نیز شاید گاهی معدود برنامه هایی برای آن برگزار می شد، اما حالا می خواهیم كاخ گلستان را به موزه دوستدار كودك تبدیل نماییم، بدین سبب هدف مان برنامه ریزی برای كارگروه ویژه كودك و نوجوان و بخش كودكی كاخ گلستان است.
وی با اشاره به ایجاد فضایی در كاخ گلستان در طول سال های گذشته به نام «گُلَك» كه لوگویی نیز برای آن طراحی شده بود، اما پس از مدتی كار آن متوقف گردید، اظهار می كند: در برنامه ریزی فرهنگیِ جدیدِ انجام شده، مقرر است تا بخش كودكی كاخ گلستان، در آینده ای نزدیك در مكانی مشخص، جانمایی شود تا بتوان بار دیگر موزه كودكی را در این فضای جهانی احیا كرد.
خلیلیان با تاكید بر این كه مربیان و معلمانِ شركت كننده در این كارگاه مقرر است با اختتام دوره ی آموزش ها در مناطق كاری خود؛ گفتمانِ میراث دوستی، فرهنگ و آشنایی كودكان با فضاهای موزه ای را در دستور كار خود قرار دهند تا رویدادهای بعدی نیز در این دوره آموزشی لحاظ شود، می افزاید: آنها با برداشتن این قدم ها به سفیران آموزشی كودكی در موزه ها تبدیل می شوند.
او با تاكید بر ایجاد سرفصل های مشخص درسی برای برگزاری این كارگاه ها؛ این اقدام را یك فصل مشترك همكاری كاخ گلستان با ایكوم ایران تعریف می كند و می گوید: مربیان مهدكودك و مدرسه كه دوره های آموزشی خودرا در همین مسیر فرا می گیرند، با تناسب گروه و رده سنی مشخص شده می توانند به مجموعه بیایند، همین طور بر طبق همان گروه بندی سنی، برنامه های ویژه ای برای آنها اجرایی می شود. این اقدامات كارهای مشتركی است كه با كامل تر شدن پكیج و مداومت و برنامه ریزی می تواند به نقطه ای برسد كه حتی هر هفته یك روز بعنوان روز كودك مشخص شود.
این كارشناس فرهنگی ایكوم ایران؛ همین طور با اشاره به تهیه ی تقویم هفتگی برای كاخ گلستان، حتی برای حضور كودكان در موزه ها اظهار می كند: بیشترین اطلاع رسانی و برنامه ریزی ها را باید برای كودكان انجام دهیم تا بتوانیم آشنایی كودكان را با فضای موزه همراه داشته باشیم.
وی همینطور با اشاره به این نكته كه در بعضی موارد مربیان و مسئولان مدارس كه دانش آموزان و كودكان را به فضاهای موزه ای می آورند واقف به این نیستند كه كودك را وارد چه فضایی كرده اند، می افزاید: گاهی این احساس را دارند كه این حركت مانند آوردن بچه ها به یك اردو یا پارك بوده، یعنی تمیزِ بین این كه آداب موزه و ارتباط كودك و مربیان با موزه باید چطور باشند، را نمی دانند. اتفاقی كه معمولا به سبب آشنایی نداشتن و نبود اطلاعات از این محوطه ها رخ می دهد.
وی با تاكید بر ضرورت برنامه ریزی و تهیه ی پلن هایی برای حضور كودكان در موزه، ادامه می دهد: اساسا می توانیم با آگاهی این معلمان را در مجموعه با نگاه كودكی آشنا نماییم تا این مفاهیم برای آنها نیز جانمایی شود و ذهنیتی درست را برای آنها به وجود آورد. اجرایی كردن این برنامه نیز قسمتی از همان راهبرد است كه ما هنوز در ابتدای راهِ آن هستیم.
خلیلیان همین طور به احتمالِ ایجادِ موزه كودكی در یكی از فضای موزه ای كاخ گلستان اشاره می كند و می گوید: در یك دوره بروشورهای مخصوص كودكی طراحی و چاپ شدند، اما درست عملیاتی نشدن طرح موجب توقفِ فعالیت ها در دوره ای شدند. ولی خوشبختانه حالا با بهتر شدن نوع نگاه ها تلاش می نماییم این اتفاق را بار دیگر در كاخ گلستان عملیاتی نماییم تا برای هر رده سنی وسطحِ خاص، برنامه های مشخص خودرا داشته باشیم.
به گفته ی او بررسی و امكان سنجی موقعیت های مختلف برای رسیدن به یك توافق اولیه است.

خط و زبان فارسی، مهمترین میراث فرهنگی كشور
علی اكبر زین العابدین - مسوول و مدرس كارگاه انشای خلاق - در كاخ گلستان نیز در گفت و گو با ایسنا، درباره ی شرح درسِ كارگاهِ «انشای خلاق» در كاخ گلستان؛ اظهار می گوید: این دوره ها برمبنای شرح درس خاصی برنامه ریزی شده اند تا در چهار دوره، دو دوره مقدماتی و دو دوره ی پیشرفته برای معلمان، مربیان و تسهیل گران برگزار شوند و آنها در مدارس و خارج از مدرسه ها بتوانند با كودكان، كار آموزش، نگارش، انشا، داستان نویسی و نوشتن خلاق را انجام دهند.
او با بیان این كه روندِ در حال انجام، كارگاهی در چهار دوره ی كامل است، اظهار می كند: هر دوره یك روزه و با فاصله های یك ماهه و به صورت مرتب تكرار می شود، شركت كنندگان از همه ی شهرهای مختلف در آن حضور دارند.وی با اشاره به توانمند عمل نكردن آموزش و پرورش و معلمان در این زمینه ادامه می دهد: اگر امكان سراسری شدن این نوع شبكه ها و آموزش ها فراهم گردد، می توان اظهار داشت كه نوشتن بچه ها مهمترین ابزاری است كه میراث فرهنگی را از نسل های قبل به بعد منتقل و نوشتن را به آنها می تواند معرفی نماید.
این نویسنده كودك و نوجوان و مدرس كارگاه های نوشتن خلاق؛ با اشاره به همكاری ایكوم ایران و كانون توسعه ی فرهنگی كودكان و كاخ گلستان؛ اظهار می كند: اولین جلسه ی این دور از كارگاه ها؛ در سرای پروین «دفتر ایكوم ایران» انجام شد و دومین جلسه نیز در كاخ گلستان، اما هنوز مكان دو دوره ی بعدی بطور دقیق مشخص نشده است، ولی در هر صورت مقرر است كه در فضاهای موزه ها برگزار شوند.
او اما علت حضور و برگزاری این كارگاه ها در فضاهای موزه ای و تاریخی را تاكید روی این نكته دانست كه «خط و زبان فارسی بعنوان مهمترین میراث فرهنگی كشور» حائز اهمیت می باشد و می گوید: اگر كودكان ما بدون دیدن و شنیدن چنین اطلاعاتی رشد كنند و بالنده شوند، بچه ها دیگر چیزی به نسل های بعدی منتقل نمی كنند.
او برگزاری چنین كارگاه هایی توسط كانون توسعه فرهنگی كودكان بعنوان مجری طرح در روستاهای محروم كشور و توسط گروه های مردم نهاد را یكی از اقداماتی می داند كه می تواند به رشد بهتر این پروسه كمك نماید و ادامه می دهد: در این راستا راه اندازی كتابخانه و تربیت و آموزشِ مربیانِ این روستاها نیز می تواند به رعایت عدالت آموزشی كمك نماید.
وی به حضور ۳۴ نفر از مربیان و معلمان مدارس و كلاس های آزاد در سراسر كشور از استان های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، البرز و فارس اشاره می كند و می گوید: به شركت كنندگان در این كارگاه؛ گواهی از طرف فرهنگستان زبان وادب فارسی داده می شود.
زین العابدینی با اشاره به ارائه ی طرحِ خود به فرهنگستان زبان وادب فارسی و تربیت مدیران گروه آموزشی اظهار می كند: تمایل داشتیم تا این طرح را خارج از فرهنگستان انجام دهیم كه خوشبختانه حمایت های مورد نیاز انجام شد، چون قرار نبود حركت فردی صورت گیرد، در نهایت می توان این حركت را گسترده كرد تا نهادها از آن پشتیبانی كنند.منبع:

1398/09/03
09:45:25
5.0 / 5
4311
تگهای خبر: آموزش , احساس , فرهنگ , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه