گزارش عطر و تن به نقل از مهر؛

واكنش مجلسی ها به مشكلات پرستاران، سرنوشت تعرفه پرستاری

واكنش مجلسی ها به مشكلات پرستاران، سرنوشت تعرفه پرستاری عطر و تن: برخی از نمایندگان مجلس، در واكنش به رد اعتبار جذب نیروی پرستاری در بودجه سال ۹۸، بر پشتیبانی از پرستاران تاكید نمودند.


به گزارش عطر و تن به نقل از مهر، مشكلات جامعه پرستاری، به یكی از سوژه های ماندگار نمایندگان مجلس تبدیل گشته و هر از چند گاهی، شاهد اظهارات گوناگونی از وكلای مردم هستیم كه در پشتیبانی از پرستاران مطرح میگردد. اما، واقعیت امر این است كه این مشكلات همواره لاینحل باقی مانده است. در این بین، كمبود پرستار، یكی از معضلات پیش روی جامعه پرستاری برای نمایش خدمات مطلوب به بیماران است. زیرا، این كمبود نیرو سبب شده تا اضافه كاری ها و شیفت های اجباری، پرستاران را آزرده خاطر كند. در همین حال، رایزنی ها و جلسات گوناگون مدیران سازمان نظام پرستاری با نمایندگان و اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موجب شد تا در نهایت جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشكیل گردد.خروجی این جلسه بر این تصمیم مقرر شد كه همگان بر كمبود نیروی پرستاری صحه گذاشته و موافقت شد تا برای رفع كمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری، سالانه در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار پرستار جذب شوند و از همین رو، دولت می بایست بودجه ای به این امر اختصاص دهد. اما، در نهایت، چنین توافقی به سرانجام نرسید.حسینعلی شهریاری رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با وضعیت بودجه جذب نیروهای پرستاری در سال ۹۸، اظهار داشت: در جلسه ای كه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، جذب ۹ هزار نیروی پرستاری به تصویب رسید.وی با تاكید بر پیگیری مجلس و كمیسیون متبوع، اضافه كرد: بنا شد كه جذب نیروی پرستاری برمبنای افتتاح بیمارستان های جدید صورت بگیرد.شهریاری در ارتباط با تعیین تكلیف قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری كه در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده است، اظهار داشت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری می بایست توسط شورای عالی بیمه و دولت، تعیین تكلیف شود. در عین حال، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سوژه تعرفه گذاری خدمات پرستاری را دنبال می كند.وی با عنوان این مطلب كه كمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد می باشد كه اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیاز به بودجه ندارد، اضافه كرد: اگر مقرر است كه اجرای این قانون نیاز به بودجه دارد، می بایست در بودجه ۹۸ لحاظ شود.رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اشاره كرد: كمیسیون، هر دو قوانین مربوط به پرستاران را دنبال و پیگیری خواهد كرد، چونكه معتقد می باشد كه اجرای این قوانین، حق پرستاران زحمت كش است.همچنین، مرتضی خاتمی نایب رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با وضعیت پرستاری در كشور، اظهار داشت: به اعتقاد ما جامعه پرستاری مكمل پزشكان است، چونكه خدمات كه پرستاران نمایش می دهند، به قدری اهمیت دارد كه موجب میگردد جامعه مدیون خدمات پرستاری باشد.وی با عنوان این مطلب كه جامعه پرستاری هنوز به حق و حقوق واقعی خود دست نیافته است، اضافه كرد: كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تمام توان از حقوق پرستاران دفاع می كند.سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دبیر هیئت رئیسه مجلس، با اشاره به وظیفه وزارت بهداشت در ارتباط با تامین نیروی پرستاری، اظهار داشت: وزارت بهداشت می بایست درراستای جذب و استخدام ۴۰ هزار نیروی انسانی در نظام سلامت كشور اقدام نماید.وی با عنوان این مطلب كه پرستاران نگران كمبود نیروی پرستاری هستند، افزود: تامین نیروی پرستاری، موجب ارتقای خدمات مراقبتی به بیماران میگردد.احمد حمزه ای عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به كمبود ۱۰۰ هزار پرستار در كشور اظهار داشت: كمبود نیرو در همه رده های كادر سلامت وجود دارد و در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس باز عنوان شد كه ۱۰۰ هزار پرستار در كشور كمبود داریم و به جهت اینكه به استاندارد جهانی نزدیك شویم، می بایست نسبت به جذب این تعداد نیروی پرستاری تا سال ۱۴۰۴ اقدام گردد.وی افزود: این مساله توسط وزارت بهداشت، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی مورد پذیرش واقع شد و خوشبختانه با رایزنی های وزارت بهداشت با سازمان امور استخدامی كشور مجوز جذب ۱۰ الی ۱۵ هزار پرستار برای سال ۹۸ تصویب گردیده است.حمزه ای اضافه كرد: درباب تعرفه ها باز برمبنای برنامه ششم توسعه اگر در سقف كارانه ها پرداخت گردد و بار مالی جدیدی برای كشور تحمیل نشود می توان این قانون را اجرایی كرد و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت.همایون هاشمی یكی دیگر از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب كه زنجیره درمان بدون پرستاران تكمیل نمی گردد، اظهار داشت: پرستاران اركان اصلی چرخه درمان و بهداشت جامعه هستند و می بایست با تدابیر دولت از آنها حمایت كرد تا خدمات پرستاری با كیفیت بهتری به مردم نمایش شود.نادر قاضی پور باز اظهار داشت: در دنیا برای هر تخت بیمارستانی ۲ پرستار لازم است در ایران به ازای هر تخت كمتر از یك پرستار وجود دارد بدین سبب كمبود ساختار پرستار در كشور كاملا نمایان است.وی اضافه كرد: بدین سبب ساختارها باید اصلاح گردد و به استاندارد جهانی نزدیك گردد چونكه در روزهای تعطیلات و نبود پزشكان، پرستاران عهده دار تمامی مسائل بیماران می شوند.قاضی پور اشاره كرد: می بایست مطالبات پرستاران به آنها بدون تاخیر پرداخت گردد و برمبنای اینكه مطالبات پرستاران ۱۰ درصد كل مطالبات پزشكان باز نمی گردد بدین سبب اولویت با پرستاران است.یعقوب شیویاری نماینده مردم میانه در مجلس دهم، با عنوان این مطلب كه از مشكلات جامعه پرستاری باخبر هستیم، اظهار داشت: مجلس تلاش می كند از طرق قانونی، از پرستاران حمایت كند.وی اضافه كرد: بعنوان عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس به مشكلات حرفه پرستاری واقف هستم و با حمایت كمیسیون، مشكلات جامعه پرستاری را پیگیری خواهیم كرد. عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: با تمام وجود از حق قانونی پرستاران و نظام سلامت دفاع خواهیم كرد تا قوانین برای پرستاران اجرا شود. وی در واكنش به اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری كه در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده است، اضافه كرد: می توان درباب اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری استفساریه نمایش داد، و اگر نقض قانون و مغایر با قانون باشد پیگیری خواهد شد. چونكه وزارت بهداشت برمبنای هیئت امناء اداره میگردد بدین سبب كمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تمام توان اجرای قوانین را برای جامعه پرستاری حمایت می كند و این نقض قانون را با مكاتبات پیگیری خواهیم كرد.علی نوبخت حقیقی عضو دیگر كمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز، اشاره كرد: با حضور مسئولین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی، برای احداث هماهنگی و اعلام تعداد كمبود پرستار در دفتر معاونت برنامه و بودجه نشستی برگزار و تصویب گردید ۱۸ هزار پرستار طی سال آینده برای افتتاح بیمارستان ها جذب شود.اكبر تركی یكی دیگر از اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: طی جلسه ای كه در كمیسیون اصل۹۰ برای اجرای تعرفه گذاری برگزار گردید پذیرفته شد كه تعرفه گذاری پرستاری نیاز به بودجه ندارد و تا سقف كارانه ابلاغی وزارت بهداشت قابل اجرا می باشد و كمیسیون بهداشت و درمان پیگیر این مساله خواهد بود.نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس، اضافه كرد: قشر زحمتكش پرستاری نیاز به توجه دارد چونكه این حق مسلم پرستاران است كه بتوانند به حقوق خود دست یابند و این كمبود و عدم پرداخت مطالبات موجب احداث تنش بین پرستاران و خانواده های آنان شده است و امیدواریم مشكلات جامعه پرستاری مرتفع شود.

1397/10/06
15:07:15
5.0 / 5
4508
تگهای خبر: بهداشت , بیمار , بیمه , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه