چند كتاب تازه منتشر گردید

چند كتاب تازه منتشر گردید به گزارش عطر و تن کتاب های «پرتره ها و اشخاص» نوشته سینتیا فریلند با ترجمه حسین عظیمی، «عکس دسته جمعی با پدرخوانده» به قلم صفی یزدانیان، «پوست در مقابل پوست» به قلم امیر نصری و «نصف النهار خون» نوشته کارمک مک کارتی با ترجمه مجید یزدانی راهی بازار شده اند.


به گزارش عطر و تن به نقل از ایسنا، «پرتره ها و اشخاص» نوشته سینتیا فریلند با ترجمه حسین عظیمی در ۴۲۸ صفحه با قیمت ۹۵ هزار تومان در انتشارات گیلگمش انتشار یافته است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: سینتیا فریلند (۱۹۵۱) فیلسوفِ هنر است و در زمینه زیباشناسی، فلسفه باستان، فلسفه فیلم و نظریه فمینیستی می نویسد. فریلند را در ایران با کتاب های اما آیا این هنر است؟ و نظریه هنر می شناسند. با این همه پرتره ها و اشخاص را یکی از مهم ترین کتاب هایش می دانند که به قول خودش تلاشی است برای پُر کردن جای خالی تأمل فلسفی در ماهیت شخص انسان و توانایی هنر در به دست آوردن و بازنمایی اش. و دلیلش همین است که به زعم فریلند فیلسوفان در طول تاریخ پرتره را جدی نگرفته اند، یا درست تر این که جدی نگرفته اند.
هر چند به قول او «پرتره یکی از عام ترین و کهن ترین اَشکال هنری است» و جز این «پرتره نمایانگر تلاشهای جدیِ شماری از بهترین هنرمندان جهان در مطالعه مردم (مطالعه دیگران و یا خود هنرمندان) است.» و همین ها او را به نتیجه دیگری هم رسانده؛ این که «در پرتره، هم هنرمند و هم مشاهده کننده درگیر مساله دیرپای فلسفیِ ارتباط ذهن و بدن می شوند.» پرتره ها و اشخاص بر اساس این نکته ها شکل گرفته و به روشی نامعمول شروع می شود؛ چون که فریلندِ فیلسوف کتابش را با بخشی درباره حیوانات شروع می کند که در نظر بسیاری قاعدتاً نمی گردد تصویرشان را در شمار پرتره ها جای داد، اما کار مهم او از همین جا آغاز می شود که پرتره ها و اشخاص را از خلال فصلی که به حیوانات می پردازد شروع می کند و به ارزشِ پرتره ها برای ارتباط با ازدست رفته ها می رسد.«عکس دسته جمعی با پدرخوانده» نوشته صفی یزدانیان هم در ۲۶۰ صفحه با قیمت ۶۲ هزار تومان از جانب مورد اشاره عرضه شده است.
در معرفی این کتاب می خوانیم: صفی یزدانیان (۱۳۳۹)، فیلم ساز و منتقد، نوشتن درباره سینما را اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز کرد و در همه این سال ها فقط درباره فیلم هایی نوشت که ربط و نسبتی با خودش داشتند؛ فیلم هایی که در ذهنش ماندند و به حیات خود ادامه دادند. ترجمه تنهایی، کتابی که نشرچشمه در ۱۳۹۷ ویراست دوم آنرا منتشر کرد، مجموعه ای از نقدها و جُستارها درباره این فیلمها بود و در این ویراست تازه کتاب، فصلی هم به سه گانه پدرخوانده فرانسیس فورد کاپولا اختصاص پیدا کرد؛ فصلی که حالا می شود آنرا پیش پرده کتاب تازه اش، عکس دسته جمعی با پدرخوانده، نامید. هر چند این کتاب تازه هرچند نقطه شروعش پدرخوانده است، در بندِ این سه گانه نمانده و دست به سفری سیال در تاریخ سینما زده؛ فیلمها و شخصیت های فیلمها از کنار هم می گذرند و لحظه ای یا صحنه ای یا جمله ای از هر فیلم ما را به دنیای فیلمی دیگر و فیلم سازی دیگر می برد؛ از سینمای امریکای دهه هفتاد به سینمای ایتالیا می رویم؛ از کاپولا به تارکوفسکی و از آنتونیونی به وونگ کار وای و از فیلمی درباره مافیا پا به دنیای نمایش نامه های شکسپیر می گذاریم و هم زمان ساخته های برتولوچی و اسکورسیزی را به یاد می آوریم. همه چیز در این گذر، در این سفر، به سینما ربط دارد و به کلمات و موسیقی که دست خواننده را می گیرند و روانه سفری می کنندش که به کشفی عظیم شبیه است؛ جادوی تمام عیاری که اسمش سینماست.همینطور «پوست در مقابل پوست» نوشته امیر نصری در ۲۹۷ صفحه با قیمت ۷۰ هزار تومان در نشر چرخ وارد بازار کتاب شده است.
در معرفی این کتاب آمده است: در این رویکرد بحث می شود که رمان موقعیت هایی را برای فلسفه بوجود می آورد. در تجربه های انسانی مؤلفه های گوناگونی وجود دارند که هم فلسفه و هم رمان به آنها اذعان دارند. بازنمایی این تجربه ها در رمان نشان داده است که رمان هم از دغدغه های معرفتی مختص به خودش برخوردار می باشد و این دغدغه ها را نباید به فلسفه به معنای خاص آن تقلیل داد. داستایفسکی در «جنایت و مکافات» با خلق شخصیت راسکولنیکف نشان داده است که مساله تصمیم و انتخاب خیر از طرف او با فراتر رفتن از اراده فردی حاصل می شود و استقلال فردی امری خطاست. همینطور داستایفسکی به نقد دیدگاه راسکولنیکف در باب فراسوی خیر و شر می پردازد و تناقض های اندیشه نیهیلیستی را از راه روایت زندگی قهرمان آشکار می سازد. این کتاب به زمینه و زمانه، پیش متن های داستانی، شخصیت ها، اندیشه های دینی، بخصوص مضامین دینی، و مناسبات بینامتنی جنایت و مکافات با کتاب ایوب، مکبث شکسپیر و محاکمه کافکا می پردازد.
این کتاب شامل پنج بخش و هر بخش دربردارنده چند فصلِ در ارتباط با مبحث کلی آن بخش است. بخش اول به زمینه و زمانه جنایت و مکافات می پردازد. بخش دوم به پیش متن های داستانی همچون بالزاک و پوشکین و همینطور به دو رمان داستایفسکی ارجاع دارد که قبل از جنایت و مکافات به نگارش درآمدهاند. بخش سوم به شخصیت های رمان و بخش چهارم به اندیشه های رمان بخصوص مضامین دینی آن می پردازد. بخش پنجم هم به مناسبت های بینامتنی جنایت و مکافات با کتاب ایوب، مکبث شکسپیر و محاکمه کافکا اختصاص دارد. در آغاز و آخر کتاب هم ترجمه دو نامه از داستایفسکی به کاتکف، ناشر و ویراستار «جنایت و مکافات» آمده است که در نامه نخست به طرح کلی رمانش می پردازد و در نامه دوم مانیفست فکری خویش را در مورد نسل جوان روسیه و مخاطرات پیشاروی آنها بیان می کند. عنوان پوست در مقابل پوست که برای این خوانش در نظر گرفته شده برگرفته از کتاب ایوب است. در فصلی جداگانه به ارتباط میان جنایت و مکافات و کتاب ایوب پرداخته شده است. در جنایت و مکافات مطرح می شود که برای احیا و حیاتِ باردیگر باید از پوستی گذر کرد تا به پوستی جدید دست یافت.چاپ سوم «نصف النهار خون» نوشته کارمک مک کارتی با ترجمه مجید یزدانی هم در ۳۹۶ صفحه و با قیمت ۸۵ هزار تومان در نشر چشمه انتشار یافته است.
در معرفی این کتاب می خوانیم: کارمک مک کارتی (۱۹۳۳) از نویسندگانی است که دیر به شهرت جهانی رسید و مخاطبان بسیار دیر به خواندن رمان هایش عادت کردند. او که از قواعد معمول روایی گریزان است در آثارش، که صحنه نزاع خونین واقع در افسانه های متأخر غرب آمریکاست، حیات وحشیان و آوارگان و بی خانمانان را به تصویر می کشد؛ مک کارتی بازیگران داستانش را یک به یک و به آهستگی و در هر پرده از نمایش وارد بازی می کند؛ بازیگرانی که نماینده بخشی از یک اجتماع وحشی اند و اسیر حرص و آز شخصی؛ آدم کُشان مرموز که بخت را به مبارزه می طلبند و خواننده را مدام گرفتار فریبی تازه می کنند؛ افراد معمولی که گرفتار طمع می شوند و خوش باورانه پا در قلمروِ گرگان می گذارند؛ کلانتران و قاضیان و کشیشان، که عمری تجربه از سرزمین مرگ دارند و سرگذشت غریبش را می دانند و راوی اصلی قصه که به دور از خون بازی افراد ایستاده و خاطرش از آن همه هیچ مکدر نیست؛ این جا نصف النهارِ خون (۱۹۸۵) است؛ دنیای بهتری ممکن نیست؛ و انبوهی آدم کُش و قاچاقچی، که در شهر و بیابان یکدیگر را از پا درمی آورند. هیچ رازی در بین نیست؛ باآنکه داستان جنایت کاران و آدم کُشان و قاضیان و کشیشان است اما این رمان تن به کلیشه های مرسوم ژانر جنایی یا رمان تاریخی نمی دهد و روایتی ناب و ادبی از دنیای جنایت و خون عرضه می کند. حدیث افرادی است آواره و سر به دنبال یکدیگر و گریزان از هم و فقط کُشتار است که شرط سلامت است.گیلگمش ناشر کتاب های هنری و سینمایی و نشر چرخ ناشر کتاب های علوم انسانی، تاریخ و فلسفه نشر چشمه است.
منبع:

1400/02/17
13:09:36
5.0 / 5
590
تگهای خبر: زندگی , سفر , سلامت , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه