فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب

فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب عطر و تن: فراخوان ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب منتشر گردید.


به گزارش عطر و تن به نقل از ستاد اطلاع رسانی رویدادهای ترویح كتابخوانی، علاقه مندان به حضور در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب می توانند تا تاریخ 30 آذرماه 1398 اقدامـات انجام شده، برنامه ها، مـدارك و مسـتندات خـود را كـه مبنـی بر فعالیت های مرتبـط بـا كتـاب و كتاب خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه های تكمیل شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره مستقر در ادارات كل فرهنگ و ارشـاد اسلامی استان ها مسـتقر یا دبیرخانه مركزی تهران ارسـال كنند. شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹ آدرس: «دبیرخانه مركزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب» ـ تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ كد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ پست الكترونیك iranbookpromotion@gmail.com
تمامی برگه ها و دستورالعمل های اجرایی در سایت www.bookpromotion.ir قابل دریافت است.
برمبنای فراخوان، مجموعه فعالیت های فرهنگی ـ ترویجی در رابطه با كتاب خوانی كه با مشاركت های مردمی، نهادها و سازمان های فعال در بین روستاییان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه ریزی شده است، می تواند نامزد شركت در جشنواره باشد. در هر برنامه، شامل اجراشده یا پیش بینی شده، باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای مشاركت كننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود. جهت شركت در جشنواره، لازم است مجموعه فعالیت ها، برنامه ها، مدارك و مستندات به امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی و مسئول كتابخانه یا متولی طرح های كتاب خوانی برسد.
برنامه های ارسالی می تواند شامل مجموعه فعالیت هایی به این شرح باشد: اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به كتاب خوانی ازجمله كتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امكانات زیربنایی، فعالیت های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها، و هر فعالیتی كه به نحو مبتكرانه و خلاقانه ای به ترویج كتاب و كتاب خوانی بیانجامد. همین طور مدارك لازم جهت شركت در ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب به این شرح است: اصل طرح، فرم تكمیل شده با مهر و امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری و مسئول طرح، مستندات (فیلم، عكس، گزارش، تقدیرنامه) برای فعالیت های شاخص و ابتكاری (حتی المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.)
بر طبق فراخوان، فاكتورهای انتخاب برنامه ها و فعالیت های ترویج كتاب خوانی و معرفی روستاها و عشایر دوستدار كتاب به این شرح است: متناسب با نیازهای محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی باشد. تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ كتاب خوانی داشته باشد. از مشاركت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایر برخوردار باشد. پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد و به خصوص زنان، كودكان و نوجوانان را موردتوجه قرار دهد و...
این جشنواره از طرف دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار كتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاركت دستگاه ها و نهادهای مختلفی شامل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد كتابخانه های عمومی كشور، انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسكو، سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور، اتحادیه ناشران و كتاب فروشان تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران، ستاد عالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد كشور، انجمن نویسندگان كودك و نوجوان و نهادهای دیگر همكار برگزار می گردد.

جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار كتاب برای نخسـتین بـار در سال ۱۳۹۳ باهدف ترویـج كتاب خوانی برگـزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام های انجام شده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـكاری در حـوزه كتـاب و كتاب خوانی و معرفـی فعالیت های فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا كتاب خوانی عنوان شده اسـت كـه بـا مشـاركت مـردم و دستگاه های فعال در روسـتا انجام شده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شده اسـت. تلاش بـرای تأمیـن بودجه های لازم بـرای گسـترش فعالیت های مربـوط بـه كتـاب و كتاب خوانی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت كتـاب و فرهنگی تر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر كـردن اوقـات فراغـت كـودكان و نوجوانـان روسـتایی بـا كتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاها و عشایر دوسـتدار كتاب اعلام شده اسـت.
منبع:

1398/03/25
17:15:13
5.0 / 5
4727
تگهای خبر: تجهیزات , جشن , جشنواره , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه