مدیر گروه سلامت مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی:

قانون جوانی جمعیت به حمایت جامعه پزشکی از فرزندآوری کمک می نماید

قانون جوانی جمعیت به حمایت جامعه پزشکی از فرزندآوری کمک می نماید به گزارش عطر و تن مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تغییر نگرش جامعه پزشکی نسبت به موضوع جمعیت و فرزندآوری مسئله مهمی است که با تصویب قانون پشتیبانی از خانواده صورت خواهد گرفت.مهدی مختاری، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره بر ضرورت تغییر نگرش جامعه پزشکی کشور نسبت به موضوع جمعیت و فرزندآوری مردم اظهار داشت: قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت؛ قانونی در جهت تحقق این هدف است.
مختاری اظهار نمود: جامعه پزشکی بعنوان یک جامعه مرجع در کشور ما مطرح است و این نشان داده است که اگر مسؤلان این گروه بخواهند در تشویق مردم به فرزندآوری و تعیین و اجرای سیاست های در رابطه با آن نقش آفرینی کنند، اتفاقات خوبی در زمینه جمعیت خواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ و ۷۰ در کشور این جامعه پزشکی بودند که مردم را با عنایت به شرایط آن روز کشور و سیاست های تعیین شده به داشتن فرزند کمتر و سر دادن شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» تشویق کردند و تمرکز اجرای چنین سیاستی بطور مستقیم بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و مشخصاً بر عهده شبکه بهداشت و درمان کشور بود و برای جمعیت مرجع، پزشک و گفته های پزشک محور انجام کارها و تصمیم گیری ها بود.
این کارشناس مرکز پژوهشها افزود: نظام سلامتم از راه مراکز بهداشت و درمان در دهه ۶۰ و ۷۰، به علت مواجهه مستقیم با مردم به سادگی روی مردم و تغییر نوع نگاه آنها به فرزندآوری بسیار تأثیر گذار بود.
مختاری همین طور خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرعی در صدا و سیما و تبلیغات داشتن دو فرزند کافی است و ساخت برنامه هایی با این مضمون در عدم تمایل ایرانیان به داشتن دو فرزند یا کمتر در دهه ۶۰ و ۷۰ بی تأثیر نبود اما آنچه بطور کامل نقش عملیاتی داشت، مواجهه مستقیم پزشکان و کادر سلامت آن زمان با مردم بود.
وی افزود: اما متأسفانه هم اکنون هیچ گونه تحرک قابل توجهی از جانب وزارت بهداشت و نظام سلامت فعلی کشورمان نمی بینیم و بسیاری از مسؤلان از وظیفه تشویق مردم به فرزند آوری غافلند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کنند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسؤلان نمی خواهند وارد موضوع تشویق مردم به فرزند آوری بشوند که این مورد یا تفسیر شخصی از موضوع است یا منافع فردی آنها گرفتار لطمه و زیان می شود.
مختاری همین طور خاطرنشان کرد: بی تفاوتی بعضی از مسؤلان به سیاست های کلان کشور و همچون سیاست ضرورت فرزند آوری و تشویق مردم به عملی شدن این سیاست هم معضل دیگری است که هم اکنون مانع تحقق و اجرائی شدن سیاست های تشویقی فرزندآوری برای عموم مردم است.
وی در ادامه اظهار نمود: نظام سلامت ما بطور عمده تحت نفوذ پزشکان است و پایش اظهارات مسئولین نظام سلامت نشان داده است که بیشتر به دغدغه های صنفی حساس است و مسائل دیگر در اولویت بعدی قرار دارند
این کارشناس مرکز پژوهشها تصریح کرد: عمده مطالبه مسؤلان وزارت بهداشت طی سالهای گذشته، در ارتباط با جامعه پزشکی کشور و مسائل در ارتباط با آنها است و مطالبه ای درباره جامعه نداشته اند و به سمت موضوع جمعیت و ضرورت و اهمیت افزایش جمعیت رغبت و تمایلی نشان نداده اند.
مختاری افزود: عدم همراهی نظام سلامت با سیاست های تشویق به فرزند آوری بخصوص عدم همراهی جامعه پزشکی نشان از تعارض منافع دارد. در غیر این صورت نظام سلامت باید مثل دهه ۶۰ و ۷۰ در این حوزه پیشتاز می بود.
وی همین طور خاطرنشان کرد: کارکنان حاضر در مراکز بهداشت، حتی پزشکان در مطب ها و بیمارستان ها در دهه ۶۰ و ۷۰ با مادری که بیشتر از ۲ فرزند به دنیا می آورد، برخورد می کردند که چرا مبادرت به فرزند آوری کرده است و او را از انجام این کار نهی می کردند و کار وی را به او بد تلقی می کردند. اما باوجود تغییر سیاست های کلان کشور به سمت فرزند آوری، جامعه پزشکی هنوز فرزند آوری را برای مادران را به هیچ وجه تشویق نمی کند که هیچ، گاه مواجه هستیم با افرادی که حاملگی و فرزند آوری را تقبیح می کنند.
مختاری افزود: هر چقدر مدیریت کلان کشور از رهبری تا سران ۳ قوه بر ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری و نقش آن در کاهش چالش های راهبردی کشور تاکید می کنند، نظام سلامت کشور مخالف منویات رهبری، سیاست های نظام و مخالف مردم و بر مبنای تشخیص خودشان هنوز معتقد هستند که مردم باید فرزند کمتری داشته باشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خیلی از پزشکان از لحظه به دنیا آمدن بچه اول و دوم به بعد توسط مادر برخورد خوبی با او ندارند و این قبیل برخوردهای پزشک بجای رفتار حمایتی و عاطفی مثبت، مادر را گرفتار ناراحتی و تنش می کند و امنیت روانی او را به خطر می اندازد و احساس می کند در جامعه جایگاه درست و مناسبی ندارد و این در شرایطی است که در کشورهای اروپایی چنین رفتاری با مادر صورت نمی گیرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: پزشکان و پرستاران حاضر در خیلی از بیمارستان ها و مراکز درمانی در لحظه مواجهه با مادری که فرزند اول به بعد خودرا به دنیا می آورد، رفتار و برخورد مناسبی ندارند و با لحنی سرزنش کننده با مادر صحبت می کنند و به او می گویند که چرا با داشتن یک فرزند باز هم مادر شده است و نیاز روانی و روحی مادر در آن شرایط سخت را نادیده می گیرند.
وی همین طور افزود: پرستاران، پزشکان و خیلی از پرسنل حاضر در بیمارستان با مشاهده مادری که فرزند دوم و پس از آنرا به دنیا آورده است او را بسیار سرزنش می کنند و از همان لحظات اول در او بیم و نگرانی از چگونگی بزرگ کردن بچه و دیگر مشکلات ایجاد می کنند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظام سلامت حاکم در کشورهای خارجی برای زوجی که بچه دار شده اند و شرایط بعد از زایمان مادر، تسهیلات ویژه ای در نظر می گیرد و در کشور ما متأسفانه حتی در دوران زایمان برای مادر حامله هم هیچ گونه تسهیلات و مشوق های خاصی در نظر گرفته نمی گردد و بعد از زایمان هم مادر را کلاً فراموش می نماییم و افسردگی بعد از زایمان هم یکی از نتایج همین نوع رفتار است.
مختاری تصریح کرد: زایمان و مادر شدن در بین جامعه پزشکی امروز هم بیشتر بعنوان یک موضوع بالینی و گاه جراحی برشمرده می شود و بعنوان یک واقعه با ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی به آن نگاه نمی گردد.
وی خاطرنشان کرد: نظام سلامت ما نیازمند وقوع یک انقلاب فرهنگی هم در لایه سیاست گذاران و هم در لایه ارائه دهندگان خدمات و در رأس آنها جامعه پزشکی است تا بتواند همگام با نظام اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت سیاست های تعیین شده در کشور پیش برود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه نظام سلامت، طراحی برنامه عملیاتی قوی برای تأثیر نقش تاریخی خود در افزایش جمعیت و فرزندآوری است، و در این حوزه نیز مثل همه سیاست های حوزه سلامت، پزشکان و سایر کارکنان نظام سلامت باید نقش محوری داشته باشند؛ شبکه بهداشت کشور ظرفیت خوبی برای فرهنگ سازی است و تغییر رفتار و فرهنگ اول باید از کادر سلامت شروع شود.


منبع:

1400/08/24
21:03:21
5.0 / 5
218
تگهای خبر: آموزش , احساس , بهداشت , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
عطر و تن
atrotan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت عطر و تن محفوظ است

عطر و تن

عطر و اودکلن و لباس مردانه و لباس زنانه