لاك های خود را با عطر پاك كنید

لاك های خود را با عطر پاك كنید عطر و تن: اگر می خواهید لاك ناخن های خود را پاك كنید و استون ندارید از این روش ها استفاده كنید.


مرحله اول
۱ – عصبانی بشی و با استرس دست هایت را درطول شب قایم كنی.
۲ – به محض این كه به مهمانی رسیدی قبل از این كه كسی متوجه ناخن هایت شود، خودت لاك های پریده و كنده شده ناخن هایت را سوژه كنی و قبل از بقیه شروع كنی مسخره كردن خودت….
و یا می توانی با كمك مراحل زیر در مهمانی بدرخشی!
مرحله دوم
با انجام این مرحله در كمترین زمان می توانی لاك ها را پاك كنی و از مهمانی لذت ببری!!!
۱ – یك اسپری دئودورانت یا اسپری مو را ازنزدیك ترین فاصله ممكن روی ناخن هایت بزن و بلافاصله با یه تكه پنبه روی آن ها را محكم ب